Nasi lekarze

Dr n. med. Jacek Pantofliński

Godziny przyjmowania:

 Środa 17:00 - 19:00

Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, przedstawiając swoją pracę doktorską komisji egzaminacycjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr n. med. Jacek Pantofliński jest absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczelnię ukończył w 1992 roku, otrzymując dyplom i tytuł lekarza medycyny. W 1997 roku przystąpił do egzaminu specjalizacyjnego (na Wydziale Zdrowia U.W. w Krakowie), uzyskując tytuł specjalisty I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. W 2001 roku złożył kolejny egzamin (w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie), dzięki czemu stał się specjalistą II stopnia w tej dziedzinie. Kilka lat później, w 2006 roku, poszerzył swoją wiedzę i uprawnienia, otrzymując tytuł specjalisty w zakresie endokrynologii.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, by móc oferować leczącym się u niego pacjentom najlepszą jakość zabiegów. Przechodzi kolejne szkolenia i kursy doskonalące, nabywając uprawnienia do wykonywania zabiegów z zastosowaniem innowacyjnych technik leczenia. Prócz tego bierze regularny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, zjazdach i kongresach naukowych, podczas których wymienia się wiedzą z lekarzami z innych państw.